Tin tức

VinaSecurities - Thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của VNSC

VinaSecurities công bố thông tin:

Ngày 28/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 73/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10%  trở lên vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vina.

Ngày 25/02/2019, Công ty cổ phần chứng khoán Vina đã hoàn thành giao dịch và báo cáo lên Ủy ban chứng khoán về kết quả chuyển nhượng đã được chấp thuận như sau:

- Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ trước khi thay đổi:

STT

Cồ đông

Số CMND/hộ chiếu/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp

Quốc tịch

Cổ phần sở hữu

Tỷ lệ (%)

1

  Ngô Thị Thanh Nga

030183000417

16/6/2015

Việt Nam

9.435.000

51

2

  Nguyễn Hồng Sơn

001087013933

8/8/2016

Việt Nam

1.813.000

9,8

3

  Phạm Mai Anh

142574286

21/3/2009

Việt Nam

7.252.000

39,2

Tổng cộng

18.500.000

100

- Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ sau khi thay đổi

STT

Cổ đông

Số CMND/hộ chiếu/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp

Quốc tịch

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

  Ha Man Choong

M57752175

07/01/2016

Hàn Quốc

1.665.000

9

2

  Han Mun Su

M56114191

03/12/2015

Hàn Quốc

1.665.000

9

3

  RhaYoung Chang

M90238286

04/11/2010

Hàn Quốc

1.665.000

9

4

  Lee Ho Joon

M39449735

10/01/2013

Hàn Quốc

1.665.000

9

5

  Joo Hyejung

M81489277

05/01/2018

Hàn Quốc

1.665.000

9

6

  Kim Nayoung

M86143086

07/12/2018

Hàn Quốc

1.665.000

9

7

  Kim Gukhui

M54569674

08/08/2018

Hàn Quốc

4.070.000

22

8

  Kim Taehyung

M42495119

07/03/2018

Hàn Quốc

4.440.000

24

Tổng cộng

18.500.000

100

 

Tập tin đính kèm: TB_thay_doi_co_cau_so_huu.pdf