Về chúng tôi

Sơ lược về VinaSecurities

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“VinaSecurities”) được thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 26 tháng 12 năm 2006 với vốn điều lệ là 185 tỷ đồng.

Ngày 29 tháng 12 năm 2006, VinaSecurities được ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quyết định số 50/UBCK-GPHĐKD có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và được phép kinh doanh đầy đủ các nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Tháng 4 năm 2010, Tập Đoàn VinaCapital chính thức trở thành cồ đông lớn của VinaSecurities. Tập Đoàn VinaCapital, công ty quản lý đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang quản lý hơn 1,7 tỉ USD giá trị tài sản.

Ngày 27 tháng 10 năm 2010, VinaSecurities đã thành công trong việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Macquarie Capital Securities Limited, một thành viên của tồ chức tài chính toàn cầu, Macquarie Group (Macquarie, ASX: MQG) theo đó cho phép khách hàng của Macquarie tiếp cận vào thị trường tài chính Việt Nam, một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của Châu Á và cho phép khách hàng của VinaSecurities tiếp cận các thị trường tài chính toàn cầu hiện tại của Macquarie. Phạm vi ban đầu của thỏa thuận giúp cho khách hàng của Macquarie có thể nhận được các báo cáo nghiên cứu về cổ phiếu tập trung vào thị trường Việt Nam và thực hiện giao dịch cồ phiếu các công ty Việt Nam. Thỏa thuận cũng bao gồm thỏa thuận đối tác độc quyền giữa VinaSecurities và Macquarie về cung cấp các giao dịch trên thị trường vốn, mua bán và sáp nhập và các tư vấn tài chính khác.

Tháng 5 năm 2011, VinaSecurities được ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận đóng cửa chi nhánh tại Hà Nội theo quyết định số 364/QĐ - UBCK.

Tháng 6 năm 2011, VinaSecurities thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội theo quyết định chấp thuận số 457/QĐ-UBCK của ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Tháng 7 năm 2012, VinaSecurities được ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận dời văn phòng đến địa điểm mới theo quyết định số 100/QĐ - UBCK.

Tháng 2 năm 2013, VinaSecurities được ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận dời văn phòng đại diện đến địa điểm mới theo quyết định số 59/QĐ - UBCK.

Ngày 11/09/2017, Công ty CP Chứng khoán Vina nhận được Quyết định số 831/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.

 

Đội ngũ ban lãnh đạo VinaSecurities

Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị & CEO: 
Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và chứng khoán.
Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Chuyên nghiệp.

Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kim Hà

Nguyên Chủ tịch HĐQT & TGĐ, Công ty Cổ phần OTC Việt Nam.
Kỹ sư CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

Hoàng Minh Long - Phó Tổng Giám đốc: 

Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán

Giám đốc, Công ty cổ phần OTC Việt Nam

Thạc sỹ Đại học Quốc gia Hà nội

 

Nguyễn Đức Linh - Trưởng phòng dự án: 

Trưởng bộ phận dự án, Công ty Cổ phần OTC Việt Nam

Trưởng bộ phận dự án, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Chuyên nghiệp

Cử nhân Kinh tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội