Tin tức

VinaSecurities - Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở, người đại diện theo pháp luật ngày 16/07/2019

VinaSecurities thông báo: Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở, người đại diện theo pháp luật ngày 16/07/2019

1. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sẽ chuyển đến: P 25.02, tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus Thành phố Hồ Chí Minh, số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
2. ông Lee Sang Yup giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thay cho Ông Hoàng Minh Sơn.
3. Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Kim Gukhui kể từ ngày16/07/2019
4. Bầu ông Na Sungsoo là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 16/07/2019

Tập tin đính kèm: CBTT BBH+NQ ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở, người đại diện theo pháp luật.pdf