Tin tức

Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ

VinaSecurities - 12/09/2017 Ngày 11/09/2017, Công ty CP Chứng khoán Vina nhận được Quyết định số 831/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.

Theo đó, chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp trên 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công ty Chứng khoán Vina với nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng gồm 1 tổ chức và 02 cá nhân

STT

Cổ đông

Hộ chiếu/Giấy ĐKKD/CMND/CCCD

Cổ phần sở hữu

Trước chuyển nhượng

Sau chuyển nhượng

1

Chu Đặng Ngọc Trinh

Số 023668695 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/01/2010

9.435.000 (51,0%)

0

2

Horst Joachim Franz Geicke

C4KR288GM do Tổng lãnh sự quán Hồng Kông cấp ngày 08/01/2015

7.252.000 (39,2%)

0

3

SaiGon Capital Limited

Số 991020 do Cơ quan đăng ký công ty của Hồng Kông cấp ngày 04/06/2012

1.813.000 (9.8%)

0

Tổng cộng

18.500.000 (100%)

0

2. Bên nhận chuyển nhượng gồm 3 cá nhân

STT

Cổ đông

Hộ chiếu/Giấy ĐKKD/CMND/CCCD

Cổ phần sở hữu

Trước chuyển nhượng

Sau chuyển nhượng

1

Ngô Thị Thanh Nga

Số 030183000417 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/06/2015

0

9.435.000 (51,0%)

2

Phạm Mai Anh

Số 142574286 do CA Hải Dương cấp ngày 21/03/2009

0

7.252.000 (39,2%)

3

Nguyễn Hồng Sơn

Số 001087013933 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/08/2016

0

1.813.000 (9.8%)

Tổng cộng

0

18.500.000 (100%)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trân trọng thông báo.

 

 

 

Nguồn: VinaSecurities